Rekrutacja na studia

>>>

SGGW dla Ukrainy!

Na skróty

Aktualności

SGGW współorganizatorem Festiwalu „Nowe Oświecenie”

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podpisała 3 sierpnia umowę o współpracy w zakresie realizacji pierwszej edycji Festiwalu „Nowe Oświecenie”, którego inicjatorem i organizatorem jest Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”. Wydarzenie ma być próbą odpowiedzi na pytanie „Czy to już koniec..?, postawionego w kontekście widma katastrofy klimatycznej, pandemii wirusa i wojny w Ukrainie. Festiwalowi towarzyszyć będą warsztaty o tematyce żywnościowej i ekologicznej.

Nadchodzące wydarzenia

Nauka

Rekrutacja

Uczelnia

Ludzie SGGW

Stanisław Gawroński

Profesor

Profesor Stanisław Gawroński Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Piotr Stypiński

Profesor

Prof. dr hab. Piotr Stypiński Honorowym Prezydentem Europejskiej Federacji Łąkarskiej

Tomasz Motyl

Profesor

„Pastelowe wspomnienia: mój makro- i mikroświat”

Paweł Pstrokoński

Magister inż.

„Wszystkie okna dla oknówek. Ptasie historie z sąsiedztwa”

Joanna Paliszkiewicz

Profesor

Profesor Joanna Paliszkiewicz uzyskała w Słowenii tytuł profesora

Rafał Maciaszek

Magister inż.

Rafał Maciaszek – Klimatyczny Człowiek Roku 2021

Zbigniew Karaczun

DR HAB., PROF. SGGW

Dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW ekspertem ds. polityki klimatycznej w projekcie „Polskie Miasta Przyszłości 2050”.

Małgorzata Nowacka

Dr hab. inż., prof. SGGW

Dr hab. inż. Małgorzata Nowacka członkinią Akademii Młodych Uczonych PAN