Przyjęcia interesantów w dniach 25-28 czerwca 2024 r.

Szkoła doktorska uprzejmie informuje, że w dniach 25-28 czerwca biuro będzie przyjmowało interesantów tylko w pilnych sprawach, informacja w pokoju nr 2.