Przypominamy, że 28 lipca mija ostateczny termin składania dokumentów. Ogłosimy liczbę wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów dostępnych w kwalifikacji uzupełniającej.