Dzień projektów SGGW 

Spotkanie z Noblistą sir Peterem Ratcliffe’em

Nowości w ofercie edukacyjnej SGGW

Otwieramy rekrutację

Spersonalizowane kształcenie w SGGW

Pomoc młodym z niepełnosprawnością

Webinarium Women’s Lab pt. Empowering Women in STEM: Pathways to Entrepreneurship and Innovation

Nauka dla wszystkich. Wsparcie na SGGW

Rośliny są bardzo ważne i bardzo niedoceniane

Nauka dla wszystkich. Wsparcie na SGGW

Szkolenie z higieny cyfrowej

Warszawskie Dni Logistyki w SGGW

Webinarium Women’s Lab