Nowości w ofercie edukacyjnej SGGW

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY ERASMUS+ POZA UE

PROM – wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej – nabór uzupełniający

Wszechnica Żywieniowa SGGW zaprasza na wykład “Wpływ kawy na zdrowie – przekonania a badania (naukowe)”

Dni Otwarte SGGW wyłącznie online!

Koncert Chóru Kameralnego SGGW “Mary, did you know?”

SGGW na Spotify!

Naukowcy z SGGW pomagają w restytucji żubra na świecie

Profesor Joanna Paliszkiewicz uzyskała w Słowenii tytuł profesora

PROJEKT COVIMO, ERASMUS+ KA2 – Wywiady pogłębione

Życzenia noworoczne – ICA Association for European Life Science Universities