Nowości w ofercie edukacyjnej SGGW

Nagroda dla SGGW za klasyfikację w THE World University Rankings

Profesor Stanisław Karpiński w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji

Wybory na przedstawiciela doktorantów w Senacie SGGW

Kalkulacje do projektu Solidarni z Ukrainą, Wsparcie współpracy SGGW z uczelniami ukraińskimi w ramach sojuszu Uniwersytetu Europejskiego UNIgreen – UA

Kalkulacje do projektu Solidarni z Ukrainą, Wsparcie współpracy SGGW z uczelniami ukraińskimi w ramach sojuszu Uniwersytetu Europejskiego UNIgreen – UA

Nabór Główny Erasmus + 2023/2024

Spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami 

Szkolenie dla studentów „Zachowania trudne – jak reagować? Kryzys psychologiczny, podobnie jak niepełnosprawność, może dotyczyć każdego z nas”.

Zaproszenie do udziału w 2022 GIST Online Program

Na SGGW powstanie inteligentna strefa badań