Nowości w ofercie edukacyjnej SGGW

SGGW w gronie największych i najlepszych uczelni świata

Twoja nowa praca – ABSOLWENT

100 lat ogrodnictwa

Otwarcie Sali Historycznej Doświadczalnictwa Rolniczego oraz odsłonięcie pomnika

Naukowcy SGGW opracowują koncepcję Smart Villages Mazowsza

EDUinspirator 2021

Międzynarodowa konferencja naukowa “Ecology and Technology Development”

Wspólny projekt badawczy SGGW i UW

Jubileusz 100-lecia urodzin prof. Stefana Liwskiego

Wytyczne MEiN dla uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022