wizytówka

Agata Antoniewska-Krzeska

dr inż.

adiunkt

    Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Główne obszary działalności dydaktycznej: 

Chemia żywności, Nowoczesne metody analizy żywności, Ogólna technologia żywności, Podstawy chemii związków naturalnych

 

Zainteresowania naukowe: 

Zastosowanie metod instrumentalnych w analizie żywności, analiza profilu związków lotnych (zapachowych) i profilu kwasów tłuszczowych w żywności, badanie zmian oksydacyjnych w surowcach i produktach, badanie potencjału przeciwutleniającego surowców i produktów spożywczych, związki bioaktywne w żywności, wpływ dodatków pochodzenia roślinnego na jakość wyrobów ciastkarskich, badanie wpływu przechowywania na jakość wyrobów ciastkarskich

 

Publikacje

 

Projekty

 

Promotorstwo