wizytówka

Agata Białecka-Dębek

dr

adiunkt

    Katedra Żywienia Człowieka

Główne obszary działalności dydaktycznej:

żywienie człowieka; żywienie osób starszych; propedeutyka gerontologii 

 

Zainteresowania naukowe:

sposób żywienia i stan odżywienia różnych grup populacyjnych oraz jego uwarunkowania; wpływ czynników żywieniowych, zdrowotnych i stylu życia na sprawność umysłową; korzyści i zagrożenia wynikające ze spożywania suplementów diety; metody oceny stanu nawodnienia organizmu