wizytówka

Agata Binderman-Dubik

dr

adiunkt

  • Katedra Ekonometrii i Statystyki