wizytówka

Agata Wawrzyniak

prof. dr hab.

profesor

    Katedra Żywienia Człowieka

Główne obszary działalności dydaktycznej: 

  • 30 lat doświadczenia dydaktycznego w realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Podstawy żywienia człowieka (wykłady i ćwiczenia – jako osoba odpowiedzialna za przedmiot), Współczesne trendy w żywieniu człowieka (wykłady – jako osoba odpowiedzialna za przedmiot), Analiza żywności/ Analiza i ocena jakości żywności (wykłady i ćwiczenia – jako osoba odpowiedzialna za przedmiot), Biologiczna ocena żywności (ćwiczenia), Higiena żywności i żywienia (ćwiczenia), Żywienie wybranych grup ludności (wykłady) oraz seminarium magisterskie. Ponadto wykłady na studiach doktoranckich z przedmiotu Żywienie człowieka – wybrane działy (jako odpowiedzialna za przedmiot), w latach 2012-2016 seminarium doktoranckie oraz na studiach podyplomowych Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne (w SGGW) z przedmiotu Ocena żywienia (wykłady – jako osoba odpowiedzialna za przedmiot) oraz Żywienie człowieka – aspekty metodologiczne (wykłady – jako osoba odpowiedzialna za przedmiot).

Zainteresowania naukowe: 

  • Prowadzenie badań z obszaru sposobu żywienia i stanu odżywienia wybranych grup ludności, oceny występowania niedoborów i nadmiarów spożycia wybranych składników pokarmowych i grup produktów, oceny czynników wpływających na sposób żywienia (m.in. socjo-demograficznych), jak też stan odżywienia. Ponadto ocena skutków zdrowotnych nadmiernego lub niedoborowego spożycia wybranych składników pokarmowych i grup produktów, w tym w kontekście rozwoju niezakaźnych chorób chronicznych, m.in. nadwagi i otyłości, będących główną przyczyną chorób serca i układu krążenia, cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, zespołu metabolicznego. Uwzględnianie nowo komponowanych suplementów diety w dostarczaniu składników odżywczych, ocena zasadności i bezpieczeństwa ich stosowania. Badania te dotyczyły w szczególności grup najbardziej wrażliwych na nieprawidłowe żywienie.