wizytówka

Agnieszka Wierzbicka

prof. dr hab.

profesor

    Katedra Techniki i Projektowania Żywności

http://Główne obszary działalności dydaktycznej:

Projektowanie produktów żywnościowych, innowacyjne technologie produkcji żywności o zaprojektowanej jakości i wartości odżywczej, systemy jakości produkcji żywności. 

 

http://Zainteresowania naukowe:

Projektowanie żywności o zdefiniowanych parametrach jakościowych i właściwościach odżywczych oraz prozdrowotnych

 

http://Publikacje

https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULS35fc2f9fd5a34a78a6880e09469ce8b1/Profil%2Bosoby%2B%25E2%2580%2593%2BAgnieszka%2BWierzbicka%2B%25E2%2580%2593%2BSzko%25C5%2582a%2BG%25C5%2582%25C3%25B3wna%2BGospodarstwa%2BWiejskiego%2Bw%2BWarszawie?r=publication&tab=publications&conversationPropagation=begin&sort=&lang=pl&pn=1 

http://Projekty

https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULS35fc2f9fd5a34a78a6880e09469ce8b1/Profil%2Bosoby%2B%25E2%2580%2593%2BAgnieszka%2BWierzbicka%2B%25E2%2580%2593%2BSzko%25C5%2582a%2BG%25C5%2582%25C3%25B3wna%2BGospodarstwa%2BWiejskiego%2Bw%2BWarszawie?r=projectmain&tab=projectmain&conversationPropagation=begin&sort=&lang=pl&pn=1 

http://Prace dyplomowe

https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULS35fc2f9fd5a34a78a6880e09469ce8b1/Profil%2Bosoby%2B%25E2%2580%2593%2BAgnieszka%2BWierzbicka%2B%25E2%2580%2593%2BSzko%25C5%2582a%2BG%25C5%2582%25C3%25B3wna%2BGospodarstwa%2BWiejskiego%2Bw%2BWarszawie?r=supervisedwork&tab=supervisedwork&conversationPropagation=begin&sort=&lang=pl&pn=1