wizytówka

Aleksandra Jakimiuk

mgr inż.

samodzielny prac. i-t

  • Katedra Rewitalizacji i Architektury