wizytówka

Aleksandra Matuszewska-Janica

dr

adiunkt

  • Katedra Ekonometrii i Statystyki