wizytówka

Andrzej Szmalc

mgr

kier. działu/biura

    Biuro Projektów Strukturalnych i Transferu Technologii