wizytówka

Andrzej Teodorczyk

robotnik IX

  • Dział Gospodarczy nr 3