wizytówka

Anna Piotrowska

dr inż.

adiunkt

    Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Główne obszary działalności dydaktycznej: 

  • Analiza sensoryczna, zaawansowane metody analizy sensorycznej, towaroznawstwo żywności przetworzonej, żywność wygodna 

 

Zainteresowania naukowe: 

  • Jakość sensoryczna produktów żywnościowych; nowoczesne metody stosowane w ocenie jakości sensorycznej żywności, czynniki wpływające na wybór i akceptację żywności przez konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem żywności funkcjonalnej i wygodnej; wpływ procesów przetwarzania na jakość sensoryczną i wartość odżywczą żywności 

  • Publikacje
  • Projekty
  • Promotorstwo