wizytówka

Arkadiusz Szpicer

dr inż.

adiunkt

    Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Inżynieria żywności, analiza termiczna, projektowanie żywności,

Zainteresowania naukowe:

Instrumentalny pomiar właściwości fizykochemicznych produktów spożywczych; wpływ dodatku substancji bioaktywnych na cechy technologiczne produktów spożywczych

 

Publikacje 

Projekty 

Promotorstwo