wizytówka

Arkadiusz Weremczuk

dr

asystent z dr

  • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej