wizytówka

Beata Bilska

dr hab.

adiunkt z hab.

    Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Główne obszary działalności dydaktycznej: 

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności; dobra praktyka produkcyjna i higieniczna; HACCP, ISO 22 000, ISO 9001

Zainteresowania naukowe:

Straty i marnotrawstwo żywności – skala, przyczyny, możliwości ograniczenia; bezpieczeństwo żywnościowe; zarządzanie jakością żywności; bezpieczeństwo żywności

 

Publikacje

Projekty

Promotorstwo