wizytówka

Bogdan Kołodziejek

robotnik X

  • Dział Gospodarczy nr 3