wizytówka

Daniel Sztymelski

robotnik IX

  • Dział Gospodarczy nr 1