wizytówka

Danuta Kołożyn-Krajewska

prof. dr hab.

profesor

    Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Główne obszary działalności dydaktycznej: 

Higiena produkcji żywności; Higiena żywności; Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności; Audyt wewnętrzny systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności; Probiotyki i mikrobom człowieka; Analiza ryzyka.

 

Zainteresowania naukowe: 

Jakość zdrowotna żywności;  aspekty mikrobiologiczne;  mikrobiologia prognostyczna; probiotyki żywność probiotyczna;  technologia mięsa;  higiena produkcji żywności; systemy zapewnienia jakości i zarządzania jakością w przetwórstwie żywności; straty i marnotrawstwo żywności; analiza ryzyka.

 

 

Projekty (wkrótce)