wizytówka

David Chan-Rodriguez

dr

samodzielny prac. i-t

  • Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin