wizytówka

Dobrochna Adamek-Urbańska

dr hab.

adiunkt z hab.

    Samodz. Zakład Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze