wizytówka

Dominika Głąbska

prof. dr hab.

profesor

    Katedra Dietetyki

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Podstawy dietetyki; Poradnictwo dietetyczne; Poradnictwo żywieniowo-dietetyczne; Dietoterapia; Dietetyka wybranych schorzeń; Media w upowszechnianiu wiedzy żywieniowej

 

Zainteresowania naukowe:

Postępowanie terapeutyczne w nieswoistych stanach zapalnych jelit; przewlekła niewydolność nerek; osteoporoza; kwestionariusze częstości spożycia do oceny spożycia z dietą mikroskładników; kwestionariusze częstości spożycia do oceny spożycia z dietą witamin

 

Publikacje

 

Projekty

 

Promotorstwo