wizytówka

Dominika Guzek

prof. dr hab.

profesor

    Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Media w upowszechnianiu wiedzy żywieniowej

 

Zainteresowania naukowe:

Uwarunkowania zachowań konsumentów wobec produktów spożywczych; jakość życia; determinanty wyboru produktów spożywczych; wpływ neofobii żywieniowej na wybory produktów spożywczych; zachowania żywieniowe; kompetencje społeczno-emocjonalne

 

Publikacje

Projekty

Promotorstwo