wizytówka

Dominika Średnicka-Tober

dr hab.

profesor Uczelni

    Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Ekologia i ochrona środowiska, ekologia i surowce spożywcze, żywność ekologiczna, zrównoważony rozwój w sektorze usług, ekologiczne aspekty żywności i żywienia, zrównoważony system żywnościowy, cele zrównoważonego rozwoju.

Zainteresowania naukowe:

Zrównoważone systemy żywnościowe, zrównoważone diety, dieta dla planety, produkcja ekologiczna, jakość i bezpieczeństwo żywności pochodzącej z różnych systemów produkcji, w tym żywności ekologicznej, w kontekście wpływu na zdrowie konsumenta, ślad środowiskowy żywności.

Publikacje

Projekty

Promotorstwo