wizytówka

Dorota Czerwińska

dr inż.

adiunkt dydaktyczny

  • Katedra Żywienia Człowieka

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Żywienie człowieka; edukacja żywieniowa; planowanie wyżywienia różnych grup ludności, toksykologia żywności

Zainteresowania naukowe:

Badania sposobu żywienia i stanu odżywienia w różnych grupach populacyjnych; planowanie wyżywienia w gastronomii; wprowadzanie najnowszych trenów żywieniowych i edukacja w gastronomii; stan i poziom wiedzy żywieniowej różnych grup ludności; efektywność edukacji żywieniowej wśród różnych grup ludności.

Publikacje

Książki redagowane

Sicińska Ewa, Czerwińska Dorota, Pietruszka Barbara (red.), 2020, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, 170 s., ISBN 978-83-7583-979-1

Sicińska Ewa, Czerwińska Dorota, Kozłowska Katarzyna (red.), 2021, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, 1-256 s., ISBN 978-83-8237-038-6

Rozdziały z monografii [2]

Ćwiczenie 12. Uzupełnianie się aminokwasów w produktach i potrawach. Czerwińska Dorota, W: Przewodnik do ćwiczeń z żywienia człowieka. Zakres podstawowy / Sicińska Ewa, Czerwińska Dorota, Pietruszka Barbara (red.), 2020, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, s.109-116, ISBN 978-83-7583-979-1

Ćwiczenie 13. Zawartość dostępnych aminokwasów jako miernik wpływu procesów technologicznych na wartość odżywczą białka . Czerwińska Dorota, Januszko Olga, W: Przewodnik do ćwiczeń z żywienia człowieka. Zakres podstawowy / Sicińska Ewa, Czerwińska Dorota, Pietruszka Barbara (red.), 2020, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, s.117-127, ISBN 978-83-7583-979-1

Ćwiczenie 1.4. Czerwińska Dorota, Kołłajtis-Dołowy Anna. Zasady przekazywania konsumentom informacji o produktach spożywczych, w tym o ich wartości odżywczej , W: Przewodnik do ćwiczeń z żywienia człowieka. Zakres uzupełniający / Sicińska Ewa, Czerwińska Dorota, Kozłowska Katarzyna (red.), 2021, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, s.133-44, ISBN 978-83-8237-038-6

Ćwiczenie 1.6. Czerwińska Dorota Zawartość witamin w całodziennych racjach pokarmowych o zróżnicowanej wartości kalorycznej, W: Przewodnik do ćwiczeń z żywienia człowieka. Zakres uzupełniający / Sicińska Ewa, Czerwińska Dorota, Kozłowska Katarzyna (red.), 2021, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, s. 5-62, ISBN 978-83-8237-038-6

Ćwiczenie 1.7. Czerwińska Dorota Określanie spożycia fluoru i jego głównych źródeł w racjach pokarmowych, , W: Przewodnik do ćwiczeń z żywienia człowieka. Zakres uzupełniający / Sicińska Ewa, Czerwińska Dorota, Kozłowska Katarzyna (red.), 2021, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, s.163-74, ISBN 978-83-8237-038-6

Ćwiczenie 2.3. Czerwińska Dorota. Układanie jadłospisów dostosowanych do możliwości finansowych gospodarstwa domowego/placówki żywienia zbiorowego, W: Przewodnik do ćwiczeń z żywienia człowieka. Zakres uzupełniający / Sicińska Ewa, Czerwińska Dorota, Kozłowska Katarzyna (red.), 2021, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, s.109-116, ISBN 978-83-8237-038-6

Ćwiczenie 2.4. Czerwińska Dorota, Wawrzyniak Agata, Układanie jadłospisów dla osób dorosłych o zwiększonej aktywności fizycznej, W: Przewodnik do ćwiczeń z żywienia człowieka. Zakres uzupełniający / Sicińska Ewa, Czerwińska Dorota, Kozłowska Katarzyna (red.), 2021, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, s.117-126, ISBN 978-83-8237-038-6

Promotorstwo