wizytówka

Eliza Kostyra

dr hab.

profesor Uczelni

    Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Główne obszary działalności dydaktycznej:

 

Analiza sensoryczna; Zaawansowane metody analizy sensoryczne, Projektowanie produktu żywnościowego; Badania sensoryczne i konsumenckie w ocenie jakości żywności; Sensoryczne metody oceny produktów 

Zainteresowania naukowe:

 

Praktyczne wykorzystanie metod sensorycznych w ocenie jakości i akceptacji produktów oraz posiłków; Czas trwania wrażeń sensorycznych i ich rola w postrzeganiu atrakcyjności produktów; Percepcja cech sensorycznych i niesensorycznych przez konsumentów; Rola zmysłów i emocji w wyborze produktów przez konsumentów; Nowe metody sensoryczne w ocenie sensorycznej („Rapid Sensory Methods”); Wpływ różnych czynników zmienności (np. dodatków teksturotwórczych, aromatyzujących, procesu technologicznego) na zmiany w jakości sensorycznej produktów oraz potraw; Badania elektrofizjologiczne w ocenie sensorycznej produktów i posiłków (Eye Tracking, FaceReader, Elektromiografia, Elektroencefalografia); Czynniki warunkujące wybór produktów przez konsumentów z uwzględnieniem kontekstu (np. wpływ bodźców wizualnych, słuchowych i węchowych, czasu oraz miejsca konsumpcji, rodzaju serwowanych produktów/posiłków); Badania produktów z wykorzystaniem elektronicznego nosa, elektronicznego języka i wizualizatora

Publikacje

 

Projekty

 

Promotorstwo