wizytówka

Elżbieta Górska-Horczyczak

dr inż.

adiunkt

    Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Główne obszary działalności dydaktycznej: 

Chemia żywności; technologia żywności; systemy pakowania; systemy jakości. 

Zainteresowania naukowe: 

Jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych; metody instrumentalne oceny parametrów jakościowych żywności; farmakognozja; systemy zarządzania jakością w przemyśle.