wizytówka

Elżbieta Rosiak

dr inż.

adiunkt

    Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Główne obszary działalności dydaktycznej: 

Prognozowanie mikrobiologiczne, mikrobiologia żywności, Ilościowa Ocena Ryzyka Mikrobiologicznego Żywności, Zarządzanie Bezpieczeństwem, Higiena żywności; Systemy zapewniania i zarządzania bezpieczeństwem żywności.  

 

Zainteresowania naukowe: 

Klasyczne i instrumentalne metody analizy jakości mikrobiologicznej żywności; opracowanie modeli prognostycznych: wzrostu, przeżywalności drobnoustrojów, dawka-odpowiedź oraz wpływu czynników środowiskowych na zachowanie populacji drobnoustrojów w żywności, zjawisko tworzenia biofilmu przez drobnoustroje żywności, wpływ nanokoloidów metali na drobnoustroje.

Publikacje

Projekty 

ProgFood

http://prognostycznabazadanych.sggw.pl/

Promotorstwo