wizytówka

Ewa Czarniecka-Skubina

prof. dr hab.

profesor

    Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

 

Główne obszary działalności dydaktycznej: 

Podstawy technologii gastronomicznej; Projektowanie nowych potraw; Polska kuchnia regionalna i kuchnie narodowe; Obsługa konsumenta w gastronomii i hotelarstwie 

 

Zainteresowania naukowe: 

Wpływ różnych form surowca i obróbki kulinarnej, w tym tradycyjnych technologii i technologii sous-vide oraz nowoczesnych metod kulinarnych (kuchnia molekularna, Note by Note) na jakość (sensoryczną, żywieniową, mikrobiologiczną i technologiczną) potraw z surowców roślinnych i zwierzęcych. Projektowanie nowych potraw o charakterze prozdrowotnym dotyczące obniżenia zawartości cukru (substytucja glikozydami stewiolowymi) i soli kuchennej (zamienniki soli). Rynek usług gastronomicznych – zmiany i zachowania konsumentów.

 

Publikacje 

Projekty 

Prace dyplomowe