wizytówka

Ewa Halicka

dr inż.

adiunkt

    Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Polityka wyżywienia ludności; gospodarka żywnościowa; rynek żywności; organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami żywnościowymi, zarządzanie systemem żywnościowym, marketing.

Zainteresowania naukowe:

Problemy wyżywienia na poziomie populacji; instrumenty polityki wyżywienia ludności;  system żywnościowy; zrównoważona dieta; certyfikacja żywności; globalne wyzwania na rynku żywności.

 

Publikacje

Projekty

Promotorstwo