wizytówka

Ewelina Pałkowska-Goździk

dr inż.

adiunkt

    Katedra Dietetyki

Główne obszary działalności dydaktycznej:

regulacja metabolizmu, dietoterapia, metabolizm białka i energii, fizjologia człowieka, dietetyka II, podstawy dietetyki, preparaty dietetyczne i suplementy diety

Zainteresowania naukowe:

Wpływ czynników żywieniowych na hormonalną regulację osi podwzgórze-przysadka mózgowa-tarczyca; działanie substancji dodatkowych, w tym substancji intensywnie słodzących, na metabolizm energetyczny organizmu; udział czynników żywieniowych w patogenezie otyłości, chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2 oraz rola żywienia w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych

Publikacje

Projekty

Promotorstwo