wizytówka

Ewelina Pogorzelska-Nowicka

dr inż.

adiunkt

    Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zainteresowania naukowe: 

Związki bioaktywne w żywności, Nowoczesne metody ekstrakcji, Inhibitory powstawania kancerogenów w żywności, Projektowanie żywności funkcjonalnej

Publikacje

Projekty

Promotorstwo