wizytówka

Hanna Dudek

dr hab.

profesor Uczelni

  • Katedra Ekonometrii i Statystyki