wizytówka

Iwona Wojtasik-Kalinowska

dr inż.

adiunkt

    Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Główne obszary działalności dydaktycznej: 

  • Ogólna Technologia Żywności, Enzymy w projektowaniu i produkcji żywności, Trendy w Technologii Żywności 

 

Zainteresowania naukowe: