wizytówka

Izabela Fąfrowicz-Janowska

st. referent techniczny

  • Katedra Chemii