wizytówka

Jadwiga Hamułka

prof. dr hab.

profesor

    Katedra Żywienia Człowieka

Główne obszary działalności dydaktycznej

Ocena żywienia; Żywienie wybranych grup ludności; Żywienie w wieku rozwojowym; Racjonalizacja żywienia; Planowanie żywienia dla różnych grup populacyjnych; Współczesne trendy w żywieniu człowieka.

Zainteresowania naukowe

Sposób żywienia i stan odżywienia różnych grup populacyjnych (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze, kobiety w ciąży i karmiące); Planowanie i ocena żywienia na poziomie indywidualnym i zbiorowym; Wzbogacanie żywności i suplementacja diety jako strategie poprawy stanu odżywienia populacji; Zdrowie publiczne; Edukacja żywieniowa różnych grup populacyjnych; Substancje bioaktywne w żywności (karotenoidy, polifenole) w żywności i ich wpływ na zdrowie; Żywność, żywienie a zdolności poznawcze/intelektualne.

Publikacje 

Projekty

Informacje wkrótce

Promotorsko