wizytówka

Janusz Popiel

robotnik VIII

  • Dział Gospodarczy nr 1