wizytówka

Jarosław Wyrwisz

dr hab.

profesor Uczelni

    Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Maszynoznawstwo i wyposażenie technologiczne w gastronomii i hotelarstwie; inżynieria procesowa; zaawansowane analizy fizykochemiczne żywności.

Zainteresowania naukowe:

Instrumentalny pomiar właściwości tekstury produktów spożywczych; właściwości reologiczne żywności; pomiar barwy żywności; obróbka cieplna a właściwości fizyczne produktów spożywczych; wpływ dodatku związków bioaktywnych na cechy fizykochemiczne produktów spożywczych; właściwości technologiczne mikronizowanych preparatów błonnikowych.

 

Publikacje

 

Projekty

 

Promotorstwo