wizytówka

Jarosława Rutkowska

prof. dr hab.

profesor

    Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Główne obszary działalności dydaktycznej:

chemia żywności, podstawy chemii związków naturalnych, techniki instrumentalne w badaniu żywności, nowoczesne metody analizy żywności, podstawy technologii żywności

 

Zainteresowania naukowe:

analiza procesów oksydacji lipidów z wykorzystaniem nowoczesnych technik separacyjnych, opracowanie nowych technik analitycznych badania zmian oksydacyjnych w produktach i surowcach żywnościowych, badania składu i właściwości tłuszczu mlecznego, aspekty bezpieczeństwa zastosowania polioli w produktach ciastkarskich, właściwości funkcjonalne składników żywności, zastosowanie  technik chromatograficznych i spektrofotometrycznych w badaniach zanieczyszczeń surowców żywnościowych

 

Publikacje

Projekty

Promotorstwo