wizytówka

Jerzy Gębski

dr hab.

adiunkt z hab.

    Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Statystyka; biostatystyka; statystyka i jej zastosowanie; statystyka i informatyka stosowana; systemy informatyczne w hotelarstwie

Zainteresowania naukowe:

Analiza zachowań żywieniowych, ocena stylu życia,

 

Publikacje

Projekty

Promotorstwo