wizytówka

Joanna Myszkowska-Ryciak

dr hab.

profesor Uczelni

    Katedra Dietetyki

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Dietetyka; Dietetyka pediatryczna; Dietoprofilaktyka; Dietetyka kliniczna; Diety niekonwencjonalne

Zainteresowania naukowe:

Żywienie niemowląt i małych dzieci; Postępowanie dietetyczne w cukrzycy, otyłości oraz zaburzeniach odżywiania; Alternatywne modele żywienia i diety niekonwencjonalne; Dietoprofilaktyka chorób dietozależnych i edukacja żywieniowa 

Publikacje

Projekty

Promotorstwo