wizytówka

Joanna Szwacka-Mokrzycka

prof. dr hab.

profesor

    Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu