wizytówka

Joanna Trafiałek

dr hab.

profesor Uczelni

    Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Główne obszary działalności dydaktycznej: 

  • Jakość i bezpieczeństwo żywności, zachowania i praktyki konsumentów odnośnie higieny żywności, nadzór nad dostawcami, zarządzanie jakością w sektorze spożywczym, food street w Europie i na świecie, ocena ryzyka, audyty w zakładach sektora spożywczego 

Zainteresowania naukowe: 

  • Jakość i bezpieczeństwo żywności, zachowania i praktyki konsumentów odnośnie higieny żywności, nadzór nad dostawcami, zarządzanie jakością w sektorze spożywczym, food street w Europie i na świecie, ocena ryzyka, audyty w zakładach sektora spożywczego

Publikacje

Projekty

Promotorstwo