wizytówka

Karol Maksymiuk

robotnik VIII

  • Dział Gospodarczy nr 3