wizytówka

Karolina Maresz

mgr

specjalista adm.

  • Dziekanat Wydziału Socjologii i Pedagogiki