wizytówka

Karolina Wnęk-Auguścik

dr inż.

adiunkt

  • Samodz. Zakład Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze