wizytówka

Katarzyna Dziendzikowska

dr hab.

adiunkt z hab.

    Katedra Dietetyki

Główne obszary działalności dydaktycznej:
Anatomia człowieka; Kliniczny zarys chorób I; Dietetyka w wieku prokreacyjnym i rozwojowym; Patofizjologia kliniczna; Środowiskowe zagrożenia zdrowia.

Zainteresowania naukowe:
immunomodulacyjne właściwości składników żywności, w tym szczególnie składników biologicznie czynnych; wpływ składników żywności na funkcjonowanie układu nerwowego; neurorozwojowe skutki ekspozycji na zanieczyszczenia środowiskowe; wpływ czynników żywieniowych i środowiskowych na funkcjonowanie osi jelito-mózg; toksyczność nanocząstek, w tym w szczególności neurotoksyczność i gonadotoksyczność.