wizytówka

Katarzyna Kajak-Siemaszko

dr inż.

adiunkt dydaktyczny

    Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Główne obszary działalności dydaktycznej: 

  • Podstawy biotechnologii; podstawy genetyki, nowa żywność; technologie produktów pochodzenia zwierzęcego; higiena i bezpieczeństwo żywności; systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. 

 

Zainteresowania naukowe:

  • Wpływ jakości surowca i metod obróbki cieplnej na interakcje między składnikami żywności oraz jej wartość odżywczą; wpływ przemian zachodzących w tkance mięśniowej post mortem na jakość mięsa przeznaczonego na cele przerobowe i kulinarne; bezpieczeństwo żywności; tekstura produktów żywnościowych.

  • Publikacje
  • Projekty